Kuidas ma saan prillikindlustuse lepingu lõpetada?

Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses ja kindlustuslepingus kirjas olevatel juhtudel.
Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole e-posti teel.

How can I terminate the glasses insurance contract?

The insurance contract can be terminated in cases specified by law and in the insurance contract.
To terminate the insurance contact, you must contact the insurance undertaking by e-mail.

Как расторгнуть договор страхования очков?

Договор страхования может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законом и договором страхования.
Для расторжения договора страхования необходимо связаться со страховщиком по электронной почте.