Mida kindlustus ei hüvita?

Kindlustus ei hüvita kahjusid, kui:

  • juhtunu ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
  • kahju ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;
  • kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult;
  • prillid kadusid, varastati või rööviti;
  • kahju hüvitatakse garantii alusel, selle hüvitab teine kindlustusselts või on Ifis teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
  • kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või -tingimustes sätestatud välistus.