Mida tähendab klaaside õhendus?

Klaaside õhendusaste (murdumisnäitaja) näitab, kui palju murdub valguskiir optilist keskkonda (prilliklaasi) läbides. Mida väiksem õhendus, seda vähem on tunda kromaatilist aberratsiooni ehk moonutusi klaasi äärealadel.

Meie veebipoes on saadaval 1,5; 1,6; 1,67 ja 1,74 õhendusega klaase. 1,5 ja 1,6 on kõige tavalisemad ning moonutusi esineb vähe või ei esine üldse. 1,67 ja 1,74 õhenduse puhul võib esineda moonutusi suuremate raamide korral.

Sageli räägitakse õhendusastme puhul ka prilliklaaside paksusest. 1,5 materjali nimetatakse baasmaterjaliks. 1,6 õhendus on tavaliselt kuni 30% õhem ning 20% kergem materjal kui baasmaterjal. 1,67 õhendus on kuni 40% õhem ja 30% kergem kui baasmaterjal ja 1,74 on kuni 50% õhem ja 30% kergem kui baasmaterjal.