Mida tähendab klaaside õhendus?

Klaaside õhendusaste (murdumisnäitaja) näitab, kui palju murdub valguskiir optilist keskkonda (prilliklaasi) läbides. Mida väiksem õhendus, seda vähem on tunda kromaatilist aberratsiooni ehk moonutusi klaasi äärealadel.

Meie veebipoes on saadaval 1,5; 1,6; 1,67 ja 1,74 õhendusega klaase. 1,5 ja 1,6 on kõige tavalisemad ning moonutusi esineb vähe või ei esine üldse. 1,67 ja 1,74 õhenduse puhul võib esineda moonutusi suuremate raamide korral.

Sageli räägitakse õhendusastme puhul ka prilliklaaside paksusest. 1,5 materjali nimetatakse baasmaterjaliks. 1,6 õhendus on tavaliselt kuni 30% õhem ning 20% kergem materjal kui baasmaterjal. 1,67 õhendus on kuni 40% õhem ja 30% kergem kui baasmaterjal ja 1,74 on kuni 50% õhem ja 30% kergem kui baasmaterjal.

What is the lens index?

The lens index (refractive index) indicates the bending of a ray of light when passing through an optical environment (eyeglass lens). The smaller the index, the less you feel the chromatic aberration or distortions at the edges of the eyeglass lens.
Lenses with an index of 1.5, 1.6, 1.67 and 1.74 are available in our online shop. 1.5 and 1.6 lens indexes are the most common and there is little to no distortion. In the case of 1.67 and 1.74 index lenses, distortions may occur with larger frames.
The thickness of the eyeglass lenses is often also mentioned when talking about the lens index. An index of 1.5 is called the base index. A 1.6 index lens is usually 30% thinner and 20% lighter than a base index lens. A lens index of 1.67 means a lens 40% thinner and 30% lighter than a base index lens, and a 1.74 index lens is up to 50% thinner and 30% lighter.

Что такое показатель/индекс преломления линз?

Индекс преломления линз показывает степень отклонения лучей света при прохождении через оптический прибор (линзы для очков). Чем ниже индекс, тем меньше ощущается хроматическая аберрация — искажение по краям линзы.

В интернет-магазине доступны линзы со следующими показателями преломления: 1,5; 1,6; 1,67 и 1,74. Наиболее часто используются линзы с показателем преломления 1,5 и 1,6, они практически не дают искажений. Линзы с показателем преломления 1,67 и 1,74 могут давать искажения, если используются оправы особенно большого размера.

Показатель преломления связан с толщиной линз для очков. Линзы с индексом 1,5 называются стандартными. Линзы с индексом 1,6 обычно на 30% тоньше и на 20% легче стандартных линз. Линзы с индексом 1,67 на 40% тоньше и на 30% легче стандартных линз, а линзы с индексом 1,74 на 50% тоньше и на 30% легче стандартных линз.