Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?

Kindlustuskaitse algab ja lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäevadel, reeglina prillide kättesaamise päevast alates kuni üks aasta.