Mis on CYL?

CYL ehk silindri tugevus näitab astigmatismi tugevust. Silinder on korrektsiooni üks osa, kuid ei esine kõigil. Kui tavaliselt on silm ümmargune, siis silindri korral on see piltlikult öeldes melonikujuline. Silindri tunneb silmas ära, kui ilma korrektsioonita on kujutised või kiri topelt või varjudega. Silindriga koos määratakse silindrikraad (ax/axis), mis näitab, milline nurk silmas vajab silinderkorrektsiooni. Prillide määramise korral on silindri nimetus astigmatism ja kontaktläätsede puhul on tegemist tooriliste kontaktläätsedega.

What is CYL?

CYL or cylinder power indicates the severity of astigmatism. The cylinder is part of vision correction but is not necessary for everyone. If the eye is usually round, then in the case of a cylinder it is more melon-shaped. Seeing images and text double or with a shadow is a sign of a cylinder. Together with cylinder power, an axis (ax) indicating the positioning of the cylinder correction is also determined. On an eyeglass prescription, the cylinder is referred to as astigmatism, whereas in the case of contact lenses, they are called toric contact lenses.

Что такое CYL?

CYL — сила цилиндра — показатель степени астигматизма. Значение цилиндра — это одна из мер коррекции, но она не всем необходима. Обычно форма поверхности глаза сферическая, а в случае астигматизма она скорее овальная. При астигматизме без коррекции зрения изображения или надписи могут двоиться или быть размытыми. Со значением цилиндра указывается положение оси цилиндра (ax/axis — ось), которое показывает, в какой области глаза необходима коррекция. При астигматизме назначаются очки с цилиндрическими линзами или торические контактные линзы.