Akommodatsioonitoega prillilääts

Inimestele, kellel esineb prilliga lugemisel ja arvutiga töötades tihti silmade väsimist ja pinget, on olemas akommodatsioonitoega prilliläätsed. Akommodatsioon on silma võime näha silmaläätse kuju muutes selgelt erinevatel kaugustel olevaid objekte. Vanusega inimese akommodatsioonivõime langeb, lähedale nägemiseks peavad silmalihased rohkem pingutama ja sellest võivadki tekkida kaebused.

Akommodatsioonitoega prilliläätsed võimaldavad näha teravalt ja pingevabalt nii kaugele kui lähedale, kuna prilliläätse alaosas muutub prilli tugevus pisut plussi suunas, mis vähendab erinevatele kaugustele teravustamisega kaasnevat pingutust. Sihtrühmaks on 16–40-aastased prillikandjad, kellel on palju lähitööd.

Tootjad nimetavad seda tüüpi prilliklaase erinevalt, näitek Hoya – Sync III, Essilor – EyeZen, Zeiss – Digital, Rodenstock – Mono Plus.