Pikendatud nägemisulatusega kaasaegsed lugemis- ja kontoriprilliläätsed

Pärast 40. eluaastat on normaalne, et varem hästi näinud inimene vajab lugemisprille. Kui ühevaatelistest lugemisprillidest ei piisa lisaks lugemisele ka selgelt arvutisse ja keskdistantsile nägemiseks, siis on võimalik võtta kasutusele pikendatud nägemisulatusega lugemisprillid. Need võimaldavad nii lugeda kui ka arvutit kasutada ja lähitöö hõlbustub.

Kontori- ja lähitööläätsedes on ühendatud lähi- ja keskdistantsile vaatamine. Need on mõeldud eelkõige lähitöö tegijatele (lugemine, töö arvutiga, hobid), kuid võimaldavad vaadata ka kuni 4 meetri kaugusele.

Kaasaegne lugemis- ja lähitööprillilääts
Lähidistantsi prillilääts, mille kasutusvõimalused ei piirdu ainult lugemisega, on mõeldud eelkõige eri lähidistantsidel töötada soovivatele prillikandjatele.

Lähitööprilliläätse eelised on:

  • mugav kasutada ja kerge harjuda;
  • lai ja moonutustevaba  vaateväli;
  • sobib lugemiseks, arvutiga töötamiseks ja kõikideks muudeks harrastusteks, mis vajavad selget lähedale nägemist;
  • nägemisulatus sõltub inimese vanusest ja prilli tugevusest (alates 40. eluaastast, kasutatakse kuni 1,2 meetri kaugusele nägemiseks).

Progresseeruv prillilääts kontoritööks
Sobib kasutamiseks neile, kes vajavad prille lähidistantsil töötamiseks, aga ka ruumis ringi liikumiseks. Kasutusala on 40 cm kuni 4 m, sõltuvalt töö iseloomust ja valitud klaasidisaini tüübist.

Sellise prilliläätse eelised on:

  • kergem kohaneda kui progresseruva prilliläätsega, sest vaateväli on lai ja moonutusteta;
  • võimaldab lisaks kuvari ja klaviatuuri vaatamisele ka siseruumis ringi liikuda;
  • sobib neile, kes töötavad arvutiga ning vaatavad kuni 4 meetri kaugusele, näiteks administraator, sekretär, teller.
  • Ei sobi auto juhtimiseks.